New User ? Register   |   Login     

அருள்மிகு ஸ்ரீ தேனிஸ்வரர் திருக்கோவில் வரலாறு

Email
விலை: ரூ.50.00

நூலைப் பற்றி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அருட்பெருஞ்சோதியாகிய தேனீஸ்வரர வெள்ளலூரில் சுயம்புவாகத் தோன்றியிருக்கும் அருள்மிகு ஸ்ரீதேனீஸ்வரர் கோயிலின் பழமையான வரலாற்றுச் சிறப்பினை அழகாக வடித்ர்ஹிருக்கிறார் நூலாசிரியர்.

Copyright © Vijaya Pathippagam. All Rights Reserved.