New User ? Register   |   Login     

திசையெங்கும் வெற்றி 

Email
தரமான சிந்தனைகள் தலை நிமிர செய்யும் தாழ்ந்த சிந்தனைகள் தலை குனிய செய்யும் என்று உயர்வான சிந்தனைகளை சொல்லுகிறது இந்நூல்
விலை: ரூ.50.00

நூலைப் பற்றி

தரமான சிந்தனைகள் தலை நிமிர செய்யும் தாழ்ந்த சிந்தனைகள் தலை குனிய செய்யும் என்று உயர்வான சிந்தனைகளை சொல்லுகிறது இந்நூல் ஒவ்வொரு கட்டுரையும் இப்படிபட்ட சிந்தனைவரிகளை கவிநயத்துடன் வைத்து தொடங்குவதும் முடிவதுமாக வெகு நேர்த்தியாக அடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அற்புதமான படைப்பு இளைஞர்களுக்கு மனதில் பதிது கொள்ள ஆயிரம் சிந்தனை சிறகுகளை அள்ளிதருகிறார் ஆசிரியர் .

Copyright © Vijaya Pathippagam. All Rights Reserved.